13. Ilmastotekoja

Hiilinielupotentiaali

Metsillä on merkittävä potentiaali toimia hiilinieluina, keräten itseensä enemmän hiilidioksidia, kuin mitä ne vapauttavat ilmakehään. Hiilidioksidi on elämää ylläpitävä kaasu, mutta sen lisääntyminen ilmakehässä aiheuttaa ilmaston lämpenemistä. Metsien hiilinielut ovat keskeinen osa ilmaston lämpenemisen hillintää.

Tämä indikaattori esittää alueellisen hiilinielupotentiaalin metsien ja suoalueiden osuutena maa-alueiden pinta-alasta. Mitä suurempi metsien ja suoalueiden osuus on, sitä suurempi on hiilinielupotentiaali.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi