13. Ilmastotekoja

Lämmityksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)

Rakennusten lämmityksen päästöihin vaikuttavat ulkolämpötilasta riippuva lämmitysenergian tarve, lämmitysmuotojakauma sekä rakennusten pinta-ala asukasta kohti. Rakennuspinta-ala asukasta kohti on yleisesti ottaen suurempi kaupungeissa kuin pienissä kunnissa johtuen muun muassa teollisuusrakennusten, palveluiden, liike- ja toimistorakennusten sijoittumisesta kaupunkeihin.

Suomen kuntien ja kaupunkien rakennusten lämmityksen päästöt on laskettu CO2-raportin mallilla ja niihin sisältyvät sähkölämmityksen, maalämmön, kaukolämmön ja erillislämmityksen päästöt. Erillislämmityksen päästöihin sisältyvät öljy- ja maakaasulämmitettyjen kiinteistöjen päästöt sekä pien puun poltosta aiheutuvat päästöt.

Kaukolämmön laskennassa on otettu huomioon kaukolämmön ostot ja myynnit kunnan rajojen yli. Kulutusperusteista laskentatapaa noudattaen kaukolämmön tuotannossa syntyneet päästöt on allokoitu sille kunnalle, jossa kaukolämpö kulutetaan. Sähkön ja kaukolämmön yhteistuotannon polttoaineet on jaettu sähkölle ja kaukolämmölle hyödynjakomenetelmää käyttäen.

Tämä indikaattori esittää asukaskohtaiset päästöt rakennusten lämmityksestä. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmiä on monia - huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi