13. Ilmastotekoja

Kuluttajien sähkönkulutuksen kasvihuonekaasupäästöt (CO2-raportti)

Sähkönkulutus kotitalouksissa ja palveluissa riippuu monista tekijöistä. Asukasta kohti laskettu sähkönkulutus on yleensä keskimääräistä suurempaa kunnissa, joissa on paljon loma-asukkaita, kunnissa, joissa on selvästi enemmän työpaikkoja kuin asukkaita, sekä kunnissa, joissa tarjotaan palveluja myös naapurikuntiin.

Suomen kuntien ja kaupunkien kuluttajien sähkönkulutuksen päästölaskenta perustuu CO2-raportin mallin laskentaan. Kuluttajien sähkönkulutuksen päästöt saadaan vähentämällä Energiateollisuus ry:n tilastoluokkien "asuminen, maatalous, palvelut ja rakentaminen" sähkönkulutuksesta sähkölämmityksen ja maalämpöpumppujen sähkönkäytön päästö.

Sähkönkulutuksen päästökertoimena käytetään Suomen keskimääräistä sähkönkulutuksen päästökerrointa. Sähkönkulutuksen päästökerroin vaihtelee vuosittain riippuen muun muassa kotimaassa käytettyjen polttoaineiden osuuksista, vesivoiman saatavuudesta, päästökauppamarkkinoiden tilanteesta, tuonnista ja viennistä. Hiilidioksidineutraalin sähkön tuotannon kannalta keskiössä ovat tuuli-, vesi- ja ydinvoima sekä kotimaiseen bioenergiaan pohjautuva sähkön ja lämmön yhteistuotanto.

Tämä indikaattori esittää asukaskohtaiset päästöt kuluttajien sähkönkulutuksesta. Kasvihuonekaasupäästöjen laskentamenetelmiä on monia - huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi