10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Ikäihmisten omaishoidon tuki

Yhtenä kestävän kehityksen tavoitteena on edistää eri elämäntilanteeseen sopivia asumismahdollisuuksia. Suomessa laki omaishoidon tuesta tuli voimaan vuonna 2006, ja sillä tarkoitetaan vanhuksen, vammaisen tai sairaan henkilön hoidon ja huolenpidon järjestämistä kotioloissa omaisen tai muun hoidettavalle läheisen henkilön avulla. Omaishoidon tuen avulla pyritään turvaamaan vanhuksille riittävät sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä hoidon jatkuvuus, ja samalla avustetaan taloudellisesti sekä valmennuksella ja koulutuksella omaishoitajaa.

Tämä indikaattori ilmaisee vuoden aikana omaishoidon tuella hoidettavien 75 vuotta täyttäneiden prosenttiosuuden vastaavanikäisestä väestöstä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi