10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Aktiivisesti järjestötoimintaan osallistuvat täysikäiset

Huom! Sotkanet ei enää päivitä indikaattoria, etsimme korvaavaa.
____________________________________________________________________

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii edistämään taloudellista, sosiaalista sekä poliittista osallistumista kaikissa väestöryhmissä.

Tämä indikaattori esittää prosenttiosuuden 20 vuotta täyttäneistä, jotka kertovat osallistuvansa aktiivisesti toimintaan järjestöissä, kuten urheiluseuroissa, asukastoiminnassa, puolueissa, kuoroissa, tai seurakunnissa.

Huom! Indikaattoria ei enää päivitetä (Sotkanet.fi)

Kirjaudu sisään jatkaaksesi