10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Nuorten tyytyväisyys elämäänsä

Tyytyväisyys elämään heijastuu koettuna hyvinvointina. Tyytyväisyysasteen selvittäminen on yhteiskunnallisen eriarvoisuuden vähentämisen kannalta tärkeää. Kuntakohtaiseen tyytyväisyyteen voi vaikuttaa moni ulkoinen tekijä, kuten työttömyys tai
virkistysmahdollisuudet. Pohjimmiltaan tyytyväisyyden tekijät ovat yksilökohtaisia ja esimerkiksi saman alueen eri ikäryhmien välinen tyytyväisyys voi vaihdella.

Tämä indikaattori esittää niiden nuorten osuuden, jotka ovat elämäänsä melko tai erittäin tyytyväisiä. Nuorten tyytyväisyys elämään kertoo tulevaisuuden uskosta yhteiskunnan tarjoamiin mahdollisuuksiin. Alhainen tyytyväisyysaste voi kasvattaa esimerkiksi syrjäytymisriskiä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi