10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Gini-kerroin

Tulonjaon tasaisuus vaikuttaa yhteiskunnan hyvinvointiin myönteisesti. Rikkaiden maiden vertailu on osoittanut, että pienet tuloerot ovat yhteydessä pidempään elinajanodotteeseen, suurempaan luottamukseen toisia ihmisiä kohtaan, pienempään mielenterveysongelmien esiintyvyyteen sekä pienempään lapsikuolleisuuteen.

Kuntatasolla tulonjako riippuu monista seikoista, ja siihen vaikuttavat muun muassa väestön koulutustaso sekä työttömyysaste.

Gini-kerroin on yleisesti käytetty alueellisia tuloeroja kuvaava tunnusluku. Mitä suuremman arvon Gini-kerroin saa, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet. Gini-kertoimen raja-arvot ovat 0 ja 100. Pienin mahdollinen arvo 0 merkitsee, että tulot ovat kunnassa jakautuneet tasan.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi