10. Eriarvoisuuden vähentäminen

Ulkopuolisuuden tunne kouluissa

Kymmenes kestävän kehityksen tavoite pyrkii kannustamaan osallistumiseen kaikkia iästä, sukupuolesta, vammaisuudesta, rodusta, etnisyydestä, alkuperästä, uskonnosta, taloudellisesta tai muusta asemasta riippumatta.

Tämä indikaattori esittää niiden kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisten osuuden, jotka oman ilmoituksensa mukaan eivät koe olevansa tärkeä osa koulu- tai luokkayhteisöjä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi