11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ilmanlaatu (väestöpainotettu PM2,5)

Suomen tärkeimmällä ympäristömyrkyllä eli pienhiukkasilla (PM2,5) on selkeä vaikutus ihmisten hyvinvointiin niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Pienhiukkaset ovat kooltaan alle 2,5 mikrometriä (μm) ja siksi ne kulkeutuvat helposti hengityselimiin aiheuttaen mm. lisääntynyttä sydän- ja verenkiertoelimistön sairauksista johtuvaa kuolleisuutta, astman pahenemista ja keuhkosyöpää. Pienhiukkaset ovat sekoitus savua, hienojakoista pölyä sekä ilmakehän kaasuista syntyviä hiukkasia ja niiden yleisimmät päästölähteet Suomessa ovat puun pienpoltto ja liikenne.

Tämä indikaattori ilmaisee pienhiukkaspitoisuuden (PM2,5) väestöpainotetun vuosikeskiarvon kunnassa. Indikaattorin yksikkö on µg/m3 ja se on laskettu mallittamalla keskimääräinen vuosipitoisuus kilometrin välein ja painottamalla pitoisuutta alueen väkimäärällä.

Tilaston saatavuus tässä muodossa on päättynyt.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi