11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Henkilöautokanta

Liikenne tuottaa edelleen merkittävän osan alueellisista kasvihuonekaasupäästöistä. Liikenne vaikuttaa lisäksi ilmanlaatuun sekä aiheuttaa melusaastetta. Nykyisellä polttoainejakaumalla liikenteen haittoja pystytään vähentämään esimerkiksi
joukkoliikennejärjestelyillä sekä luomalla edellytyksiä vähäpäästöisille ajoneuvoille sekä kevyelle liikenteelle.

Yksityisautoilu on merkittävä liikenteen päästölähde. Tämä indikaattori esittää henkilöautokannan, jonka nykyisessä muodossaan tulisi laskea sen haittojen vähentämiseksi. Jos indikaattori saa arvon yksi, on kunnan alueella yksi auto jokaista kuntalaista kohden.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi