11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Ilmanlaatu (NO2)

Typpidioksidi (NO2) on kemiallinen yhdiste, jota syntyy kaikissa palamisprosesseissa. NO2-päästölähteitä ovat erityisesti energiantuotanto, teollisuus sekä liikenne - alueelliset typpidioksiditasot ovat korkeita ruuhka-aikoina. Yhdiste aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä, mikä on haitallista erityisesti lapsille sekä astmaatikoille. Typpidioksidi aiheuttaa lisäksi muun muassa rehevöitymistä ja happamoitumista.

Tämä indikaattori kuvaa ilmanlaatua NO2-pitoisuuden vuosikeskiarvolla mitattuna. Huomaa, että tiedot eivät välttämättä ole täysin vertailukelpoisia eri maissa sijaitsevien kuntien välillä. Ilmanlaadun mittaustuloksia ei ole saatavilla kaikista kunnista.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi