11. Kestävät kaupungit ja yhteisöt

Joukkoliikenteen kannattavuus

Yksityisautoilu aiheuttaa suuren osan liikenteen kasvihuonekaasupäästöistä. Yksitysautojen päästöjen vähentäminen vaatii paljon työtä - joukkoliikenteen kehittäminen antaa päästöjen vähentämiselle parempia edellytyksiä. Joukkoliikennepalveluiden kannattavuus riippuu yleisesti yhdyskuntarakenteen eheydestä.

Tämä indikaattori esittää väestötiheydeltään vähintään 20 asukasta/hehtaari -alueilla asuvien osuuden koko alueen väestöstä. Kyseistä asukastiheyttä pidetään joukkoliikenteen kannattavuuden edellytyksenä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi