15. Maanpäällinen elämä

Viheralueet

Viheralueet edistävät biologista monimuotoisuutta sekä lajien elinympäristöjen säilyvyyttä. Ihmisille viheralueet tarjoavat useita ekosysteemipalveluja lisäten väestön hyvinvointia ja tyytyväisyyttä. Viheralueet suodattavat ilmaa epäpuhtauksista, tasaavat kaupunkien lämpötiloja sekä vähentävät maan kulumista.

Tämä indikaattori esittää viheralueiden osuuden maa-alueiden kokonaispinta-alasta. Indikaattori sisältää seuraavat maa-aluetyypit:

- Taajamien viheralueet ja puistot
- Urheilu- ja vapaa-ajan toiminta-alueet
- Maatalousalueet
- Metsät sekä avoimet kankaat ja kalliomaat
- Kosteikot ja avoimet suot

_______________________________________________________________________

Indikaattorin tietolähde perustuu Corine Land Cover aineistoon ja indikaattori päivittyy hyvin harvoin

Kirjaudu sisään jatkaaksesi