15. Maanpäällinen elämä

Puuston kasvu

Viidenteentoista kestävän kehityksen tavoitteeseen kuuluu vuoteen 2020 mennessä kaiken tyyppisten metsien kestävien hoitomenetelmien käyttöönoton edistäminen, metsäkadon pysäyttäminen, huonokuntoisten metsäalueiden ennallistaminen ja maailmanlaajuisen metsityksen merkittävä lisääminen. Puut sitovat hiiltä ja vaikuttavat siten ratkaisevasti alueiden hiilinielupotentiaaliin. Puuston lajikirjo sekä ikärakenne vaikuttavat myös merkittävästi muiden lajien monimuotoisuuteen.

Tämä indikaattori esittää metsäalueiden puuston kokonaistilavuuden hehtaaria kohden. Puuston kasvua suhteessa metsäpinta-alaan voi tarkastella vuosittaisia arvoja vertaamalla.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi