15. Maanpäällinen elämä

Luomualojen osuus

Viidestoista kestävän kehityksen tavoite pyrkii suojelemaan maaekosysteemejä, palauttamaan niitä ennalleen sekä edistämään niiden kestävää käyttöä.

Tämä indikaattori esittää luomuviljelyalat kunnittain. Luomualat on suhteutettu kunnan käytössä olevaan kokonaisviljelyalaan.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi