15. Maanpäällinen elämä

Luonnonsuojelualueet

Luonnonsuojelulain tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen, luonnonkauneuden ja maisema-arvojen vaaliminen, luonnonvarojen ja luonnonympäristön kestävän käytön tukeminen, luonnontuntemuksen ja yleisen luonnonharrastuksen lisääminen sekä luonnontutkimuksen edistäminen.

Tämä indikaattori esittää luonnonsuojelulain mukaiset luonnonsuojelualueet:

- Kansallispuistot
- Muut perustetut valtion luonnonsuojelualueet
- Yksityismaiden luonnonsuojelualueet

Alueet on suhteutettu kuntien kokonaispinta-alaan merialueet mukaan lukien.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi