15. Maanpäällinen elämä

Uudistamishakkuuaikomukset

Moni-ikäinen metsä tarjoaa elinympäristön moninaisille metsälajeille, mahdollistaen suotuisat olosuhteet luonnon monimuotoisuuden säilyttämiselle.

Tämä indikaattori esittää uudistamishakkuaikomusten yhteispinta-alan kaikkien omistajaryhmien metsä- ja kitumaan pinta-alaan suhteutettuna kunnittain. Avohakkuu on tyypillisin uudistamishakkuiden menetelmä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi