3. Terveyttä ja hyvinvointia

Kuolemaan johtaneet tieliikenneonnettomuudet

Yksi kestävän kehityksen tavoite on vähentää liikenneonnettomuuksista johtuvien kuolemien ja vammojen määrää, ja siksi myös EU on asettanut liikenneturvallisuustavoitteeksi tieliikennekuolemien määrän puolittamisen vuoteen 2020 mennessä. Tieliikennekuolemia kuvaava indikaattori heijastelee yleistä tieliikenneturvallisuutta. Lisäksi se kuvastaa kunnan onnistumista tavoitteenaan ennaltaehkäistä ja torjua onnettomuuksia sekä tapaturmia.

Tämä indikaattori ilmaisee tieliikenneonnettomuuksissa kuolleiden lukumäärän suhteessa katuverkoston kilometripituuteen.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi