3. Terveyttä ja hyvinvointia

Kotona asuvat ikäihmiset

Väestön ikääntyminen vaatii kokonaisvaltaisia ja kestäviä ratkaisuja. Ikääntyneiden kotona asumisen mahdollistaminen tukee hyvinvointia sekä taloudellista kestävyyttä. Kotona asumista voidaan edistää palveluiden saatavuudella ja infrastruktuurin kehittämisellä.

Tämä indikaattori esittää kotona asuvien yli 74-vuotiaiden osuuden muihin samanikäisiin verrattuna. Kotona asumisen mahdollistaminen vähentää muita alueellisia kasvavan ikääntyneiden määrän aiheuttamia paineita.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi