3. Terveyttä ja hyvinvointia

TEAviisari, perusterveydenhuolto

TEAviisarin mittarit kertovat kunnan terveydenedistämisaktiivisuudesta toimialakohtaisesti.

Tämä indikaattori pisteyttää perusterveydenhuollon terveydenedistämisaktiivisuuden seuraavien osa-alueiden kautta:
- Sitoutuminen
- Johtaminen
- Seuranta ja tarveanalyysi
- Voimavarat
- Osallisuus

Yli 75 pisteen tulos on hyvä, parannettavaa on välillä 25-75 ja alle 25 pistettä on huono tulos.

Lue lisää TEAviisarista täällä.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi