3. Terveyttä ja hyvinvointia

Menetetyt elinvuodet

Menetetyt elinvuodet (PYLL = Potential Years of Life Lost) -indikaattori on kansainvälisesti laajalti käytetty mittari, joka kuvaa ennenaikaista kuolleisuutta korostaen erityisesti nuorella iällä tapahtuneiden kuolemantapauksien merkitystä. Kuolleisuutta pidetään yhtenä luotettavimmista väestön terveydentilan mittareista niin kansainvälisesti kuin kansallisestikin.

PYLL-indikaattori mittaa menetettyjen elinvuosien lukumäärää väestössä 100 000 asukasta kohti. Tarkastelussa ovat 0-80-vuotiaat, eli indikaattori ilmaisee ennen suomalaisten elinajanodotetta tapahtuneet menehtymiset kuntakohtaisesti.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi