3. Terveyttä ja hyvinvointia

Lasten heikko fyysinen toimintakyky (Move!-mittaus)

Tämä indikaattori esittää Move!-mittaustavan mukaiset 5. luokan oppilaat, joilla on heikko fyysinen toimintakyky suhteessa kaikkiin 5. luokan oppilaisiin.

Move!-mittauksella selvitetään toimintakykyä kestävyyden, lihaskunnon, motorististen taitojen ja liikkuvuuden osa-alueilla. Oppilaalla on heikko fyysinen toimintakyky, mikäli osa-alueiden yhteispisteytys jää alle 16 pisteen.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi