3. Terveyttä ja hyvinvointia

Kunnan liikunnan edistämisen toimet

HUOM Indikaattorin tiedot on siirretty indikaattorille TEAviisari, liikunta, joka kuvaa samaa asiaa. Tätä indikaattoria ei jatkossa enää päivitetä.

UKK-instituutin tuoreimman selvityksen mukaan kansalaisten liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain yhteiskunnallle 3-7,5 miljardin euron kustannukset ja liikuntapoliittisen selonteon mukaan liikkumattomuus on vakava kansanterveydellinen haaste. Kuntien tehtävänä on tarjota liikuntamahdollisuuksia ja -edellytyksiä kansalaisille ja kannustaa heitä liikkumaan terveydelle hyödyllisellä tavalla. Aktiivinen elämätapa ennaltaehkäisee useita sairauksia, ylläpitää fyysistä toimintakykyä ja parantaa elämänlaatua.

Tämä indikaattori kuvaa kunnan liikunnasta vastaavan tahon terveydenedistämisaktiivisuutta asteikolla 0-100. Kunnan pistemäärä lasketaan vertaamalla kunnan toimintaa suhteessa oletettuun hyvään käytäntöön.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi