3. Terveyttä ja hyvinvointia

Eläkeikäisten lonkkamurtumat

Kaatumistapaturmien vakavimpiin seurauksiin lukeutuvat lonkkamurtumat. Lonkkamurtumat hoidetaan usein leikkaamalla vaatien sairaanhoidon lisäksi kuntoutuksen. Ikääntyneiden lonkkamurtumia voidaan myös ennaltaehkäistä, jos murtuman osasyyksi katsotaan luuston normaalia nopeampi haurastuminen.

Tämä indikaattori esittää yli 64-vuotiaiden lonkkamurtumien osuuden samanikäiseen väestöön suhteutettuna. Tietoihin lukeutuvat vuoden aikana sattuneet ja sairaalassa hoidetut lonkkamurtumatapaukset.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi