3. Terveyttä ja hyvinvointia

Korvausoikeus lääkkeisiin rytmihäiriöiden vuoksi

Tämä indikaattori esittää sen väestön osuuden, jolla on oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin sydämen rytmihäiriöiden vuoksi. Indikaattoriin luetaan korvausoikeus krooniseen sydämen vajaatoimintaan tai krooniseen sydämen rytmihäiriöön. Tiedot on ikävakioitu 5-vuotisikäryhmittäin siten, että viimeinen ikäryhmä on 85-vuotta täyttäneet.

Erityiskorvaukseen oikeutettujen määrä kuvaa myös kyseisten sairauksien yleisyyttä kunnan väestössä, ja siksi osuuden tavoiteltava kehityssuunta on alaspäin.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi