3. Terveyttä ja hyvinvointia

Sairastavuusindeksi (Kela)

Huom! Kelan sairastavuusindeksiä ei enää päivitetä. THL:n meneillään olevassa hankkeessa kehitetään uusi Kansallinen terveysindeksi, joka pohjautuu aiempiin THL:n ja Kelan sairastavuusindekseihin. Kansallinen terveysindeksi kokoaa yhteen aiempaa laajemmin tietoa väestön terveydestä sekä toiminta- ja työkyvystä. Lisäämme Kansallisen terveysindeksin Mayorsindicators-palveluun heti, kun se saatavilla.
_________________________________________________________________

Alueellista terveyden ja hyvinvoinnin jakautumista voidaan kuvata sairastavuusindeksien avulla. Tämä indikaattori esittää kunnan sairastavuutta suhteessa koko maan sairastavuuteen. Sairastavuusindeksi perustuu seuraaviin rekisteritietoihin:

- Kuolleisuus
- Työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuus työikäisistä
- Erityiskorvattaviin lääkkeisiin, rajoitetusti peruskorvattaviin lääkkeisiin tai ruokavaliokorvauksiin oikeutettujen osuus väestöstä

Mitä suurempi indikaattorin arvo on, sitä suurempi on kunnan sairastavuusaste - sairastavuusindeksi on ikävakioitu. Kansallisen sairastavuusasteen keskiarvo saa aina arvon 100.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi