3. Terveyttä ja hyvinvointia

Kaatumisesta johtuvat eläkeikäisten hoitojaksot

Tämä indikaattori esittää kaatumisen tai putoamisen seurauksena sairaanhoitoa saaneiden yli 64-vuotiaiden osuuden. Hoitojaksojen vuosikohtainen lukumäärä on esitetty kymmentä tuhatta samanikäistä asukasta kohden.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi