3. Terveyttä ja hyvinvointia

Yksinasuvat ikäihmiset

Ikäihmisten yksinäisyys on kasvava haaste ikärakenteen muutoksessa ja ikääntyneiden määräen kasvaessa. Yksinäisyyden tunne on yksilöllistä, eikä yksin oleva henkilö ole välttämättä yksinäinen. Yksinäisyys voi olla lyhytaikaista, tai pitkäkestoista, ja tunteena yksinäisyys on epätoivottava. Yksinäisyys voi liittyä muun muassa sopeutumisongelmiin tai masennukseen.

Yksinäisyyden tilannekuvaa voidaan ilmentää yksinasuvilla ihmisillä, jossa huomioitavaa on kuitenkin edellä kuvatut tekijät yksinäisyyden tunteesta.

Tämä indikaattori esittää 75 vuotta täyttäneiden yhden hengen asuntokunnat prosenttiosuutena vastaavanikäisten asuntokunnista.


Kirjaudu sisään jatkaaksesi