3. Terveyttä ja hyvinvointia

Yhden vanhemman lapsiperheet

Tämä indikaattori esittää yhden vanhemman lapsiperheiden osuuden kaikista lapsiperheistä. Lapsiperheiksi luokitellaan perheet, joissa on alle 18-vuotiaita lapsia ja perheen muodostavat yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat henkilöt ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot ilman lapsia.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi