3. Terveyttä ja hyvinvointia

Nuorten huonon terveydentilan yleisyys

Koettuun terveydentilaan voivat vaikuttaa nuoren sosioekonominen asema sekä esimerkiksi sukupuoli. Terveydentilan parantaminen sekä hyvinvoinnin eriarvoisuuteen puuttuminen on ensiarvoisen tärkeää, sillä nuorena omaksutut terveystottumukset vaikuttavat myös aikuisiällä.

Tämä indikaattori esittää 8. ja 9. luokkalaisten osuuden, jotka kokevat terveydentilansa joko keskinkertaiseksi, melko huonoksi tai huonoksi.

Kirjaudu sisään jatkaaksesi